SSV - Annat material

Här hittar du tidigare utredningar om tillståndet i våra sjöar och andra dokument och länkar som kan vara av intresse. Dokument om våra sjöar finns tillgängliga tack vare ett förtjänstfullt arbete av Kersti Hermansson.

Texterna öppnas i ett nytt fönster. Stäng detta när du läst klart.

Äldre dokument om Strand- och Stennässjön

Bottenundersökning 1974 Dämning av Stennässjön 1942
Limnologisk undersökning 1978 Järlåsa mejeri 1971
Sjöinventering 1982 Försök att höja Stennässjön 1971 - 1974
Vattenundersökning 1989 Mätning av vattennivåer 1975
Vattenundersökning 2009 Ansökan om muddring 1980
Muddring och klippning 2008
Exempel från andra sjöar
Handbok i insjövård Länkar till företag
Restaurering i Norrtälje Plastspånt
Restaurering av Lammsjön
Täckning av växtlighet Länkar till bidragsgivare
Näckrosbekämpning i Asköviken Upplandsstiftelsen
Bekämpning av Sjögull Information från Länsstyrelsen 16/10 - 14
Länk om Tämnarån från Vattenmyndigheten