Föreningens lilla klippbåt
Säsongen är slut och båten upptagen (20/9)

Under 2020 kan vi använda vår lilla klippbåt. En bensinmotor (fyrtakt med vanlig 95-oktan) driver en hydraulpump som i sin tur driver själva klippaggregatet. "Häcksaxen" sitter på den ena sidan av båten och har en bredd på 1,5 meter. Den lilla klippbåten passar bäst när det gäller att klippa mindre områden nära strand och bryggor. Förutom själva båten disponerar vi följande utrustning:Alla medlemmar i SSV har rätt att disponera utrustningen för eget arbete i våra två sjöar. Ett villkor är dock att du först måste genomgå en halvtimmes utbildning kring skötseln av utrustningen. Dessutom gäller ett strikt personligt betalningsansvar för skador som uppkommer på grund av grov oaktsamhet och felaktig användning av utrustningen. Det allra viktigaste är att köra lugnt och stilla, max 30 meter per minut. Det går utmärkt att ro båten under klippningen.

Det är trevligast att vara två men i båten, men utrustningen kan även skötas av en ensam båtförare. Glöm inte att kolla med markägaren innan du startar arbetet!.

Efter islossningen kommer den här sidan att uppdateras löpande med uppgift om i vilken av sjöarna klippbåten finns och när vi erbjuder utbildningspass kring utrustningen. Vidare öppnas en bokningsrutin där certifierade båtförare kan boka in tid med båten.

Här kommer löpande informatin om klippbåten och utbildningstillfällen

Här finns länkar till kartor med ett koordinatsystem som du kan använda för att ange var du har klippt. En inplastad version av kartorna finns i båtgaraget och kan tas med ut i båten. Strandsjön och Stennäsjön

Vill du bli certifierad båtförare? Kontakta Rune Lönnqvist, på telefon 070 - 59 59 587, eller e-post rune.lonnqvist@ekonomikurser.se för att bestämma en lämplig dag och tidpunkt. Utbildningen tar mindre än en timme.


Visa bokningar under:

Här kan du logga in som certifierad båtförare: (Ring Rune Lönnqvist 070-59 59 587 om du saknar kodordet)

OBS! Medlemsavgiften för 2019 måste vara betald för att du ska kunna logga in.