Föreningens stora klippbåt
Sammanlagd driftstid 2020 = 116 timmar.
Säsongen är slut och båten upptagen (20/9)

Under sommaren 2020 kan vi använda vår stora klippbåt. En bensinmotor (fyrtakt med vanlig 95-oktan) driver en hydraulpump som i sin tur driver såväl båten och klippaggregatet. I akterna på båten finns ett skovelhjul som kan vridas med en ratt, och på så sätt drivs och styrs båten.

Den stora klippbåten har ett tre meter brett klippaggregat monterat i fören på båten, och utrustningen är främst avsedd att användas för att klippa större öppna ytor. Ett annat användningsområde för båten är att med en frontmonterad räfsa transportera klippt material till lämpliga platser för att ta upp klippet på land. Den stora klippbåten kommer oftast att vara placerad i Stennässjön. Förutom själva båten disponerar vi diverse utrustning som flytvästar, rep, öskar och liknande.

Alla medlemmar i SSV har rätt att disponera utrustningen för eget arbete i våra två sjöar. Ett villkor är dock att du först måste genomgå en halvtimmes utbildning kring skötseln av utrustningen. Observera att det behövs en speciell utbildning för den stora klippbåten. Dessutom gäller ett strikt personligt betalningsansvar för skador som uppkommer på grund av grov oaktsamhet och felaktig användning av utrustningen. Det allra viktigaste är att köra lugnt och stilla, max 30 meter per minut.

Det är trevligast att vara två men i båten, men utrustningen kan även skötas av en ensam båtförare.

Efter islossningen kommer den här sidan att uppdateras löpande med uppgift om i vilken av sjöarna klippbåten finns och när vi erbjuder utbildningspass kring utrustningen. Certifierade båtförare kan logga in längst ned på den här sidan för att boka in tid med båten.

Här kommer löpande informatin om den stora klippbåten och utbildningstillfällen

Här finns länkar till kartor med ett koordinatsystem som du kan använda för att ange var du har klippt. En inplastad version av kartorna finns i båtgaraget och kan tas med ut i båten. Strandsjön och Stennäsjön

Vill du bli certifierad båtförare på den stora klippbåten? Kontakta Rune Lönnqvist, på telefon 070 - 59 59 587, eller e-post rune.lonnqvist@ekonomikurser.se för att bestämma en lämplig dag och tidpunkt. Utbildningen tar mindre än en timme.


Visa bokningar under:

Här kan du logga in som certifierad båtförare: (Ring Rune Lönnqvist 070-59 59 587 om du saknar kodordet)

OBS! Använd VERSALER och alltid TVÅ siffror.