Resultat från mätningar

Här hittar du aktuella resultat från mätningar av vattennivåer, vattenkvalitet och liknande.
Texterna öppnas i ett nytt fönster. Stäng detta när du läst klart.

Nu har alla diagram uppdaterats med samma skala. Jag har valt att låta medelnivån 2016 vara nollpunkten för respektive sjö. Alla mätvärden för en sjö är därför direkt jämförbara för hela perioden 2015 - 2019. Höjdskala är uttryckt i centimeter och tidsskalan i veckonummer.


Sjöarnas vattennivåer Länkar
Här visas nivåerna under fem år. Stennässjön 2015 - 2019
Strandsjön 2015 - 2019

Sjöarnas vattenkvalitet
Mätningar - 15 och - 19 Visa provresultat