SSV - medlem

Att bli medlem Medlemsavgifter för 2020:
  • 100 kr för en privatperson
  • 1 000 kr för företag och organisationer

Du blir medlem i SSV genom att betala in medlemsavgiften till Plusgirokontot:
72 69 45 - 9

Glöm inte att ange ditt namn och din adress

Visa medlemsregistret Här kan du se föreningens medlemmar. Det som visas är förnamn, efternamn, postort och betalning av medlemsavgift för 2018 och 2017.

Medlemmar som betalt medlemsavgift för 2020
Alla medlemmar
Medlemsstatistik

Ändringar i medlemsregistret Skicka dina ändringar via:

E-post: rune.lonnqvist@ekonomikurser.se eller SMS: till 070-59 59 587