SSV - presentation

Strandsjön och Stennässjön ligger på var sin sida av Ribbingebäcksvägen i Järlåsa. 

Från Uppsala hittar du hit genom att följa väg 72 till Järlåsa. Sväng sedan mot Ribbingebäck och följ den vägen ca 2,5 km.

Föreningen Strand- och Stennässjöns Väl, SSV är en ideell förening som vill verka för:

  • att skapa större öppna vattenytor i sjöarna.
  • att utreda och genomföra åtgärder som stärker sjöarnas långsiktiga hälsa.
  • ett gott samarbete mellan boende runt sjöarna, besökare och markägare.
Alla som vill verka för dessa mål är välkomna som medlem i föreningen.
Vid Strandsjön finns en badplats med sandstrand, bryggor och badflotte. Badplatsen är öppen för alla, men den lokala tomtägarföreningen står för alla kostnader för städning, underhåll och "baja-major".

I början av Strandsjövägen finns bryggor med ett antal båtplatser. Dessutom finns ett antal båtplatser i strandlinjen kring våra två sjöar. Av hävd undviker alla att använda bensindrivna båtar i sjöarna. Vid Stennässjön finns ett antal badbryggor.

Bägge sjöarna har ett rikt fågelliv med bland annat häckande storlom. Även tillgången på matfiskt är god.

Några basfakta om sjöarna

Strandsjön Stennässjön

 Yta:

130 ha 62 ha
Maxdjup: 4 m 2,4 m
Medeldjup: 1,7 m 0,9 m
Volym: 2,2 milj. kubikmeter 0,56 milj. kubikmeter
Teoretisk omsättningstid: 180 dygn 38 dygn