SSV - sponsorer

Här preseteras de företag och organisationer som valt att sponsra SSV genom att vara medlem i föreningen..

Lönns logistik och bemanning

Verksamhet:

Godshantering, transporter och bemanning

Kontakt:

Telefon: 070 - 274 62 87
E-post: lonnslog@gmail.com

AB Lönnqvist Ekonomiutbildning

Verksamhet:

Webbstöd för ekonomiutbildning på gymnasier och universitet.

Kontakt:

Telefon: 070 - 59 59 587
E-post: rune.lonnqvist@telia.com