Strand- och Stennässjöns Väl

Medlemsstatistik

Fastboende 58 st
Fritidsboende 130 st

-

Privatpersoner 185 st
Företag/organisationer 3 st

-

Medlem tomtägarföreningen 134 st
Ej medlem 54 st