Strand- och Stennässjöns Väl

Medlemsstatistik

Fastboende 58 st
Fritidsboende 119 st

-

Privatpersoner 172 st
Företag/organisationer 5 st

-

Medlem tomtägarföreningen 128 st
Ej medlem 49 st