SSV förtroendevalda


Styrelse 2020 Namn och adress
Ordförande Rune Lönnqvist, Strandsjövägen 18 744 96 Järlåsa
Tel.: 070- 59 59 59 587   E-post: rune.lonnqvist@ekonomikurser.se
Stein Brevemark, Kungsgatan 63B 753 21 Uppsala
Tel.: 070- 562 64 06   E-post: stein@brevemark.se
Kersti Hermansson, Sibyllegatan 7C 752 31 Uppsala
Tel.: 018- 471 37 67   E-post: kersti@kemi.uu.se
Ulf Holmbäck, Gnejsvägen 18B, 752 42 Uppsala
E-post: ulf.holmback@mail.com
Vice ordförande Per Aleljung, Axvägen 47 175 51 Järfälla
E-post: p.c-aleljung@bredband.net

Revisor 2020 Namn och adress
Bo Stendahl, Strandsjövägen 36 744 96 Järlåsa

Valberedning 2020 Namn och adress
Sammankallande Eva Brevemark, Kungsgatan 63B 753 21 Uppsala