Välj en av klippbåtarna
genom att klicka på respektive bild.Den stora klippbåten har ett fråntmonterat klippaggregat på 3 meter och ska främst användas för klippning av större öppna vattenytor och för att samla upp klippt material.

Den lilla klippbåten har ett sidomonterat klippaggregat på 1,5 meter och ska främst användas för klippning av strandnära områden vid bryggor och liknande.